HỆ THỐNG LẠNH TRUNG TÂM
(DISTRICT COOLING)

Là một hệ thống trong đó nước lạnh từ một nguồn lạnh trung tâm được phân phối thông qua mạng lưới đường ống ngầm cách điện đến các khu vực cần làm lạnh để điều hòa không khí. Trong mạng lưới này, một đơn vị (nhà đầu tư) của các toàn nhà văn phòng, trung tâm thương mại sẽ cung cấp dịch vụ cho nhiều khách hàng để làm mát. Sử dụng hệ thống này các nhà đầu tư/nhà cung cấp và các khách hàng sẽ nhận được nhiều lợi ích:

Lợi ích đối với các nhà cung cấp

  • Sản phẩm cạnh tranh- kinh doanh lâu dài, ổn định
  • Linh hoạt về kinh tế- sử dụng nhiều nguồn nhiên liệu khác nhau
  • Dữ liệu sẵn có cho việc tối ưu hóa hệ thống
  • Chương trình bảo dưỡng nhà máy chuyên dụng cung cấp thiết bị bị tránh rò rỉ một cách chặt chẽ
  • Các hệ thống hiệu suất cao làm giảm lượng khí thải CO2

Lợi ích đối với người sử dụng

  • Nguồn năng lượng làm mát, thiết bị dự phòng đáng tin cậy
  • Giảm tiếng ồn, độ rung; Thẩm mỹ, loại bỏ các thiết bị trên mái nhà
  • Tránh chi phí vốn – chiller, tháp giải nhiệt, và bơm nước ngưng
  • Ít thiết bị HVAC tương ứng nhiều không gian hơn cho các hoạt động kinh doanh; có thể dự đoán chi phí hàng tháng
  • Giảm/ loại bỏ một số các chuyên gia dịch vụ HVAC

CÁC GIẢI PHÁP KHÁC

TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG
THÔNG MINH

KỸ NGHỆ VÀ XÂY DỰNG

BẢO TRÌ HỆ THỐNG