THƯ NGỎ

Hơn 80 năm kinh nghiệm thực hiện rất nhiều dự án trong lĩnh vực kỹ nghệ & xây dựng thành công tại Nhật Bản, bằng việc ứng dụng những kỹ thuật tiên tiến mới nhất cùng với sự am hiểu thị trường địa phương, chúng tôi cam kết mang lại chất lượng tương tự và thậm chí tốt hơn thế cho người Việt Nam. Các loại dự án chúng tôi cung cấp bao gồm: hệ thống nhà xưởng, hệ thống giao thông tòa nhà, hệ thống lưu trú, hệ thống thể thao, hệ thống cung cấp năng lượng, hệ thống y tế, hệ thống giáo dục. Đến với chúng tôi, bạn sẽ được tiếp cận một phương pháp mới của dịch vụ tổng thể và các hệ thống “xanh” tương lai với những giải pháp chất lượng từ Nhật Bản. “Xây dựng niềm tin, sự hài lòng và sự đảm bảo” chính là kim chỉ nam trong quá trình cống hiến của chúng tôi.

TẦM NHÌN

“Fujita E&C trở thành đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực thiết kế, xây dựng, bảo trì, đặc biệt là giải pháp giao thông tòa nhà và tiết kiệm năng lượng thông minh tại Việt Nam.”

SỨ MỆNH

“Fujita E&C khao khát đưa Việt Nam đến tương lai tốt hơn và thậm chí tốt hơn thế nữa thông qua những thành tựu mà chúng tôi đạt được tại Nhật Bản.”

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Sáng tạo

Luôn nghĩ đến cái mới trước mọi hành động

Cam kết

Luôn làm đúng và làm có trách nhiệm

Tận tâm

Luôn hành động bằng tất cả tấm lòng

Học hỏi

Luôn học hỏi để phát triển

Hợp tác

Luôn hợp tác để chia sẻ và phát triển

CHỨNG CHỈ ISO

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 là tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng do Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO), có tên gọi đầy đủ là “Hệ thống Quản lý Chất lượng – Các yêu cầu (Quality Management Systems – Requirements”. Đây là tiêu chuẩn ISO 9001 được ban hành lần thứ 5 vào năm 2015 và cũng là phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn ISO 9001.

Áp dụng ISO 9001:2015 vào hoạt động sản xuất kinh doanh giúp doanh nghiệp: Thể chế hóa bộ máy làm việc, làm rõ vai trò và phạm vi trách nhiệm của từng người để cá nhân thấy rõ nhiệm vụ và quyền hạn của mình trong một tập thể quản trị; Đưa ra các chuẩn mực để xây dựng một hệ thống quản lý chất lượng một cách khoa học để kiểm soát rủi ro, ngăn ngừa sai lỗi, sản xuất/cung cấp sản phẩm/dịch vụ chất lượng; Thỏa mãn khách hàng một cách ổn định, cũng nhu có được niềm tin của khách hàng, nhà đầu tư, nhân viên.