Biệt thự quận 3 HCM

  • Loại sản phẩm: ĐHKK trung tâm
  • Model: RAS-20FSXNH, RAS-30FSXNH
  • Số lượng: 2 bộ
  • Địa chỉ: 5 Lê Ngô Cát, Q.3, TP.HCM