Nhà hàng tiệc cưới Vân Sinh 2

  • Loại sản phẩm: ĐHKK trung tâm
  • Model: RAS-24FSXN1, RAS-30FSXN1
  • Số lượng: 2 bộ
  • Địa chỉ: H. Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng