Nhà máy TOTO

  • Loại sản phẩm: Chiller giải nhiệt gió
  • Model: RHUP-95AXZ
  • Số lượng: 4 bộ
  • Địa chỉ: KCN Thăng Long, H. Đông Anh, TP. Hà Nội