THƯ NGỎ

Hơn 80 năm kinh nghiệm thực hiện rất nhiều dự án trong lĩnh vực kỹ nghệ & xây dựng thành công tại Nhật Bản, bằng việc ứng dụng những kỹ thuật tiên tiến mới nhất cùng với sự am hiểu thị trường địa phương, chúng tôi cam kết mang lại chất lượng tương tự và thậm chí tốt hơn thế cho người Việt Nam. Các loại dự án chúng tôi cung cấp bao gồm: hệ thống nhà xưởng, hệ thống giao thông tòa nhà, hệ thống lưu trú, hệ thống thể thao, hệ thống cung cấp năng lượng, hệ thống y tế, hệ thống giáo dục. Đến với chúng tôi, bạn sẽ được tiếp cận một phương pháp mới của dịch vụ tổng thể và các hệ thống “xanh” tương lai với những giải pháp chất lượng từ Nhật Bản. “Xây dựng niềm tin, sự hài lòng và sự đảm bảo” chính là kim chỉ nam trong quá trình cống hiến của chúng tôi.

TẦM NHÌN

Fujita E&C trở thành người dẫn đầu trong lĩnh vực Thiết kế và Xây dựng hệ thống cơ điện và năng lượng vì một tương lai bền vững cho Việt Nam và các thị trường quốc tế mà chúng tôi phục vụ.

SỨ MỆNH

Fujita E&C mang đến các giải pháp tổng thể vè Thiết kế và Xây dựng hệ thống cơ điện và năng lượng chất lượng cao và phù hợp với yêu cầu của khách hàng thông qua các hoạt động có trách nhiệm và cam kết hướng tới sự xuất sắc.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

CHÍNH TRỰC

Liêm chính là trái tim của các giá trị của chúng tôi. Nó nhấn mạnh cam kết của chúng tôi là đáng tin cậy, trung thực, công bằng và đạo đức trong tất cả các quyết định và hành động của chúng tôi và tôn trọng tất cả các luật và quy định bằng cách thực hiện các hoạt động có trách nhiệm.

TẬN TÂM

Với tinh thần đổi mới, hợp tác và cởi mở, chúng tôi cống hiến để tiếp tục tìm kiếm các giải pháp tối ưu để cải thiện cuộc sống của những người chúng tôi tiếp cận và thế hệ tương lai lớn hơn.

XUẤT SẮC

Chúng tôi đặt ra các tiêu chuẩn mới và vươn lên những thách thức mới khi chúng tôi cố gắng vượt trội trong mọi thứ chúng tôi làm. Chúng tôi cam kết cung cấp kết quả chất lượng tuyệt vời vượt xa mong đợi của khách hàng.

CHỨNG CHỈ ISO

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 là tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng do Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO), có tên gọi đầy đủ là “Hệ thống Quản lý Chất lượng – Các yêu cầu (Quality Management Systems – Requirements”. Đây là tiêu chuẩn ISO 9001 được ban hành lần thứ 5 vào năm 2015 và cũng là phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn ISO 9001.

Áp dụng ISO 9001:2015 vào hoạt động sản xuất kinh doanh giúp doanh nghiệp: Thể chế hóa bộ máy làm việc, làm rõ vai trò và phạm vi trách nhiệm của từng người để cá nhân thấy rõ nhiệm vụ và quyền hạn của mình trong một tập thể quản trị; Đưa ra các chuẩn mực để xây dựng một hệ thống quản lý chất lượng một cách khoa học để kiểm soát rủi ro, ngăn ngừa sai lỗi, sản xuất/cung cấp sản phẩm/dịch vụ chất lượng; Thỏa mãn khách hàng một cách ổn định, cũng nhu có được niềm tin của khách hàng, nhà đầu tư, nhân viên.