Solar & phụ kiện

Sản phẩm chất lượng cao với công nghệ Nhật Bản: 0 – 3% bảo hành đầu ra dung sai dương. Kiểm tra toàn diện EL cho hai lần loại bỏ hiệu quả các khuyết tật của sản phẩm. Tối ưu hóa mô-đun hiện tại, cải thiện phát điện phía hệ thống.

Đạt các chứng nhận hệ thống và sản phẩm toàn diện: Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015 Hệ thống quản lý môi trường; OHSAS 18001: 2007 Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.

Bảo hành tuyến tính hàng đầu trong ngành: Bảo hành sản phẩm 10 năm; bảo hành điện tuyến tính 25 năm.

TÀI LIỆU