Khách sạn Cẩm Thành Quảng Ngãi

  • Loại sản phẩm: ĐHKK trung tâm
  • Model: RAS-50FSNA6Q, RAS-52FSNA6Q, RAS-54FSNA6Q
  • Số lượng: 3 bộ
  • Địa chỉ: 1 Phạm Văn Đồng, P. Nguyễn Nghiêm, TP. Quảng Ngãi