Nhà máy Lixil Global VN

  • Loại sản phẩm: Chiller ly tâm
  • Model: HC-F600GXG-S
  • Số lượng: 3 bộ
  • Địa chỉ: KCN Long Đức, H. Long Thành, Tỉnh Đồng Nai